„Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu.“

Sir John Whitmore

Teším sa na naše tvorivé stretnutia, ktoré vytvoria priestor na zamyslenie sa a nájdenie riešenia otázok toho, čo v živote práve potrebujete vy, alebo Váš tím.       

  Barbora Gešková, Enjoy IT with Coaching  
   enjoyitwithcoaching@gmail.com