Niečo o mne, mojich skúsenostiach a forme spolupráce

Transformačný koučing


 Počas štúdia psychológie som mala možnosť spoznať koučing a odvtedy sa pre mňa stal životnou filozofiou. Je pre mňa mostom medzi tým kde sme a tým, kde by sme chceli byť. Umožňuje nám zamyslieť sa nad sebou a spoznať hlbšie naše hodnoty a motívy k zmene. Verím, že transformačný koučing je nápomocný v rôznych životných otázkach, či už je to osobný alebo pracovný život. Aktuálne mám odkoučovaných 250+ hodín v kombinácii individuálnych a tímových/skupinových koučingov. 
Som certifikovaným koučom pre:
- biznis koučing
- tímový/skupinový koučing
- systemický koučing

   Koučing je pre mňa proces, počas ktorého sa s klientom alebo tímom/skupinou dostávame bližšie a hlbšie k pravej podstate riešenej situácie. Klienti sa počas koučovacieho rozhovoru venujú svojej téme, ktorou klienta sprevádzam rôznymi koučovacími otázkami a technikami. Do rozhovoru nevstupujem svojimi názormi, skúsenosťami alebo argumentami, ktoré by odvracali klienta od vlastného riešenia. Vďaka tomu sú uvedomenia, alebo riešenia nadobudnuté koučingom silné a transformačné. 

 Vo svojej praxi sa zameriavam hlavne na témy v oblasti: práce, biznisu, work-life balance a tímového/skupinového koučingu.

 Dĺžka individuálneho rozhovoru je 60 minút. Pri tímovom koučingu si obsah a dĺžku nastavujem so zadávateľom. 

 Priebeh spolupráce: Začali by sme úvodným rozhovorom, kde by sme si nastavili vzájomné očakávania a spoluprácu. 

 V prípade záujmu ma kontaktujte na barborageskova@gmail.com, alebo na nižšie spomenutých kontaktoch na sociálnych sieťach.