Linkedin mentoring obsahuje:

- zoznámenie sa s Linkedinom, ako sociálnou sieťou ktorá umožňuje nájdenie práce, vytváranie kontaktov, prezentáciu služieb/ produktov, nájdenie klientov, budovanie osobnej značky
- vytvorenie osobného profilu
- nastavenie osobného profilu
- odporúčania ako pracovať na Linkedine vzhľadom k cieľu zadávateľa (nájdenie práce, vytváranie osobnej značky, propagácia svojej služby/ projektu,..)
                                       
Skúsenosti:
-od roku 2020 som preškolila 250 ľudí na využívanie Linkedinu 

- Linkedin využívam viac ako 6 rokov, počas pôsobenia v oblasti náboru IT odborníkov som vďaka Linkedinu obsadila veľké množstvo pozícii. Absolvovala som rôzne školenia vďaka ktorým viem využiť potenciál tejto sieti. Rada svoje know-how odovzdám ďalej, lebo vidím veľký prínos tejto sociálnej siete.