Linkedin mentoring- zoznámenie sa s Linkedinom, ako sociálnou sieťou ktorá umožňuje nájdenie práce, vytváranie kontaktov, prezentáciu služieb/ produktov, nájdenie klientov, budovanie osobnej značky- vytvorenie osobného profilu
- nastavenie osobného profilu  
- odporúčania ako pracovať na Linkedine vzhľadom k cieľu zadávateľa (nájdenie práce, vytváranie osobnej značky, propagácia svojej služby/ projektu,..)

Skúsenosti:
-od roku 2020 som preškolila viac ako 300 ľudí na využívanie Linkedinu
- Linkedin využívam viac ako 7 rokov, počas pôsobenia v oblasti náboru IT odborníkov som vďaka Linkedinu obsadila veľké množstvo pozícii. Absolvovala som rôzne školenia vďaka ktorým viem využiť potenciál tejto sieti. Rada svoje know-how odovzdám ďalej, lebo vidím veľký prínos tejto sociálnej siete.

Máte záujem o Linkedin mentoring? Ozvite sa mi